dziennikiurzedowe.gov.pl
rcl logo

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" są dziennikami urzędowymi, wydawanym przez Prezesa Rady Ministrów przy pomocy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Rządowego Centrum Legislacji.

Tradycja wydawania dzienników urzędowych wywodzi się jeszcze z czasów przed odzyskaniem niepodległości. Już w latach 1807-1871 były publikowane: Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego i Dziennik Praw Królestwa Polskiego.

Od początku 1918 r. pod okupacją niemiecką wydawano Dziennik Praw (pierwszy numer z dnia 3 stycznia 1918 r. zawiera dekret Rady Regencyjnej o tymczasowej organizacji Władz Naczelnych w Królestwie Polskim) oraz Monitor Polski (pierwszy numer z dnia 6 lutego 1918 r. zawierał m.in. ustawę Rady Regencyjnej o Radzie Stanu Królestwa Polskiego, a także informacje z frontów I wojny światowej). Po odzyskaniu niepodległości w obu dziennikach ogłaszano akty prawne państwa polskiego (a w Monitorze Polskim także inne informacje). Tytuł Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pochodzi z roku 1919 (w latach 1952-1989 zmieniono go na Dziennik Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej).

Obecnie wydawanie Dziennika Ustaw oraz Monitora Polskiego reguluje ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.